Oferujemy 2 warianty badania, które są realizowane w formie prezentacji graficznej oraz interpretacji tekstowej:

Wariant podstawowy:

  • Raport z badania 3 segmentów grup docelowych
  • Interpretacja danych
  • Rekomendacje do kampanii

Cena RATE CARD: 7000 PLN

Wariant rozszerzony:

  • Analiza obecnej sytuacji
  • Raport z badania 3 segmentów grup docelowych
  • Interpretacja danych
  • Prezentacja możliwych do wykorzystania scenariuszy kampanii
  • Rekomendacje do strategii
  • Rewizja półroczna danych

Cena RATE CARD: 13 000 PLN

Czujesz, że AdBlock Detector jest niezbędny w Twojej pracy? Skontaktuj się z nami: